Zásady ochrany osobních údajů

Jsem Nela Slezáková, fyzická osoba s IČO 11850787 a sídlem na adrese Půlpecen 12, 569 04 Chrastavec, Česká republika. Provozuji webovou stránku nelaprovazi.cz, na které můžete najít informace o mé nabídce služeb a objednat si je. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro účely rezervace a poskytování služeb.

 

Shromažďované údaje

Shromažďuji následující osobní údaje: jméno, příjmení a e-mail. Tyto údaje získávám prostřednictvím rezervačního formuláře a jsou nutné např. pro vystavování faktur, komunikaci spojenou s případnými změnami v termínech, pro zasílání doplňujících materiálů (s předchozím svolením) apod. Vaše osobní údaje jsou uloženy v databázi webu (pro rezervace), ve službě Fakturoid (pro fakturaci) a v aplikaci Kontakty (pro vzájemnou komunikaci). Vaše osobní údaje nejsou s nikým dalším sdíleny a jsou chráněny v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů. Ze sezení si dělám stručné poznámky, uložené jsou pod vašim křestním jménem a prvním písmenem příjmení, a to v aplikaci na psaní poznámek Goodnotes, poznámky mi umožňují držet kontinuitu sezení a s nikým je nesdílím.  

 

Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru nových článků pomocí formuláře, vaše e-mailová adresa se uloží do databáze webu. Budu vám zasílat e-mailová upozornění o nových článcích, dokud se z odběru neodhlásíte. Odhlásit se můžete pomocí odkazu přiloženém v každém e-mailovém upozornění, či pokud mi napíšete na nela@nelaprovazi.cz. Vaše emailová adresa bude smazána z databáze odběru novinek, a to nejpozději do 7 dnů. 

 

Vložený obsah z jiných webů

Na mé webové stránce může být vložen obsah třetích stran, jako například videa z YouTube. Tyto stránky mohou o vás mohou shromažďovat informace, používat cookies, sledovat vás pomocí třetích stran nebo monitorovat vaši interakci s vloženým obsahem, pokud jste přihlášeni na stránku, ze které pochází vložený obsah.

 

Cookies

Nakládání se soubory Cookies je popsáno zde.

 

Doba uchovávání dat

Vaše osobní údaje jsou ukládány po dobu spolupráce z důvodů uvedených výše a po ukončení aktivní spolupráce dostanete na výběr, zda si vaše údaje mám ponechat pro případnou spolupráci v budoucnu, nebo je vymazat. Údaje pro případy možné budoucí spolupráce uchovávám po dobu maximálně 5 let, poté dojde k jejich výmazu. Kdykoliv můžete požádat o smazání osobních údajů. Pokud tak učiníte, jsem povinna vymazat všechny vaše osobní údaje nejpozději do jednoho měsíce od vaší žádosti o vymazání. To však neplatí pro osobní údaje uvedené na již uhrazených fakturách, kteréžto jsem povinna uchovávat z legislativních důvodů. V případě výmazu není možné pokračovat ve využívání mých služeb, neboť jsou pro chod služby nezbytné.

 

Vaše práva

Kdykoliv si můžete vyžádat konkrétní informace, které o vás uchovávám. V takovém případě mám povinnost vyhovět vaší žádosti nejpozději do jednoho měsíce.