Všeobecné obchodní podmínky


Jsem Nela Slezáková, fyzická osoba s IČO 11850787 a sídlem na adrese Půlpecen 12, 569 04 Chrastavec, Česká republika. Provozuji webovou stránku nelaprovazi.cz, na které můžete najít informace o mé nabídce služeb a objednat si je. 
Mé kontaktní údaje jsou: nela@nelaprovazi.cz (email).

 

I. Úvodem

Tyto obchodní podmínky upravují naše vztahy, pokud si objednáte sezení pomocí webové stránky www.nelaprovazi.cz. Obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si při vzájemné komunikaci domluvíme něco jiného, než se píše níže, má tato naše dohoda samozřejmě přednost. 

II. Nejedná se o zdravotní péči

Využíváním mých služeb se mnou vstupujete dobrovolně do kontaktu. Berete na vědomí, že tento kontakt a komunikace v rámci sezení nejsou součástí zdravotní péče a já nijak nepřebírám odpovědnost za váš zdravotní stav. Nenesu jakoukoliv odpovědnost za vaše jednání před, při nebo po sezení. Odpovědnost za všechna svá rozhodnutí a jednání nesete vždy sami.

III. Jak funguje nákup

Na webu naleznete Ceník s cenami sezení a zvýhodněných balíčků. Tyto ceny jsou včetně všech daní a jiných poplatků, tj. konečné.

Objednávka sezení / balíčku sezení probíhá pomocí objednávkového formuláře, který obsahuje informace o délce sezení, počtu sezení, ceně a způsobu platby. Kompletním vyplněním tohoto formuláře se mnou uzavíráte smlouvu. Před odesláním objednávkového formuláře si můžete všechny údaje zkontrolovat. Nákupem též souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Na uvedený e-mail (z formuláře) vám přijde pozvánka/y s termínem a odkazem na Zoom videohovor. Na tento e-mail vám též přijde faktura se 14denní splatností. Pokud vám pozvánky či faktura nedorazily, prosím zkontrolujte si i nevyžádanou poštu. 

Platba je možná pouze pomocí banky, na zaslané faktuře naleznete QR kód. Nejsem plátce DPH. 

IV. Pár informací k zakoupeným sezením

Sezení se odehrávají výhradně online, s využitím platformy Zoom. Přístup na sezení vám umožňuji pomocí pozvánky s odkazem, který vám přijde na e-mail po dokončení objednávky. 

Sezení si můžete přeobjednat nejpozději 48 hodin dopředu na stránce Správa sezení. Pokud by nutnost přesunu vznikla méně než 48 hodin předem, je možné se pobavit o přesunu sezení, a to tím, že mi napíšete email na nela@nelaprovazi.cz. Tato možnost je nenároková a vyhrazuji si právo zhodnotit požadavek na přesun z hlediska odůvodněnosti či ojedinělosti.

Sezení se odehrává ve stanoveném časovém slotu. Pokud se na sezení opozdíte, časový slot se tím neposouvá a doba zpoždění se bere jako součást zakoupené délky sezení. Pokud bych se na začátek sezení opozdila já (o více než 5 minut), aniž bychom se na posunutí domluvili a pokud by nebylo možné již uskutečnit celé sezení (protáhnout časový slot, ať už z mé či vaší strany) náleží vám adekvátní kompenzace – poměrná sleva na základě poměru uskutečněného sezení a tato sleva pro vás bude platit i na následující sezení (tj. pokud by proběhlo kvůli mému opoždění pouze 50% času sezení, dostanete 50% slevu na toto sezení a 50% slevu na sezení následující). V případě, že bych na sezení nedorazila neohlášeně vůbec, cenu za sezení vám vrátím v plné výši a následující sezení budete mít zdarma. 

Může se stát v ojedinělých případech, že dojde z mé strany v průběhu sezení k technickým obtížím či výpadkům (např. z hlediska extrémního počasí, výpadku internetu na straně mého poskytovatele apod.). Pro tyto případy platí stejná pravidla kompenzace jako pro opoždění na sezení.

V. Storno a vrácení peněz

Na vaše první placené sezení (nepočítám úvodní konzultaci zdarma) poskytuji garanci spokojenosti. Pokud sezení nesplňovalo vaše představy a nechcete pokračovat ve spolupráci, toto sezení (či celý zakoupený balíček) nemusíte hradit a já jej stornuji. Pokud jste sezení / balíček již uhradili, peníze vám mohu vrátit zpět na účet, a to nejpozději do 14 dnů.

Pokud by se stalo, že zakoupíte zvýhodněný balíček, který již nechcete dále čerpat, vrátím vám poměrnou část peněz s ohledem na dosud neproběhlá sezení (k datu oznámení žádosti o vrácení peněz), každé vyčerpané sezení má hodnotu 1 sezení objednaného samostatně (tj. množstevně nezvýhodněnou cenu), na účet vám nejpozději do 14 dnů vrátím peníze zbylé po tomto odečtu.

Máte ze zákona právo reklamovat vadný produkt. Pokud dokážu vadu odstranit, můžete po mně chtít (1) opravu, (2) doplnění toho, co chybí, nebo (3) žádat přiměřenou slevu z ceny. Pokud vadu odstranit nedokážu, můžete po mně chtít (1) přiměřenou slevu z ceny, nebo (2) odstoupit od smlouvy. Upozorňuji vás, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

Vadu musíte vytknout co nejdříve poté, co ji zjistíte, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí plnění (poskytnutí služeb). Při uplatnění reklamace vám vystavím reklamační protokol. Prosím, uveďte k reklamaci své kontaktní údaje, popište mi, co reklamujete, jak chcete reklamaci vyřídit a že jsem vám službu poskytla. Při uplatnění reklamace vám vydám elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum uplatnění reklamace, její obsah a požadovaný způsob vyřízení a vaše kontaktní údaje.

Reklamaci vyřídím a vadu odstraním co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od té doby, co ji uplatníte, pokud se s vámi písemně nedohodnu na tom, že to bude trvat déle. Pokud 30denní lhůtu pro vyřízení reklamace nestihnu, můžete odstoupit od smlouvy. U oprávněné reklamace vám náleží úhrada nezbytně nutných nákladů, o kterou mě musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, pokud jste spotřebitel. Po vyřízení reklamace vám vystavím potvrzení o vyřízení reklamace.

Neodpovídám za služby dodávané vám třetími osobami, jako např. kvalita vašeho internetového připojení, kvalita telekomunikačních služeb dodávaných příslušným operátorem nebo výše poplatků.

VI. Závěrem

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo se mnou vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u mě poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/

Jsem vázána etickým kodexem chování ČMPSVšechna práva k mým webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, grafik, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží mně jako prodávajícímu. Nesmíte kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku nebo její část bez mého souhlasu.

Vyhrazuji si právo znění obchodních podmínek měnit nebo doplňovat. Kdykoliv mě v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na nela@nelaprovazi.cz

V Brně dne 20. 9. 2023