Roztřiď své úkoly a budeš víc v klidu 🖊️

8. 1. 2023 | Články 🖊️

koučovací technika „Eisenhowerova matice“

Představím ti jednu ze svých nejoblíbenějších koučovacích technik – Eisenhowerovu matici. Traduje se, že ji vymyslel Dwight Eisenhower, bývalý americký prezident a generál NATO. Měl pod palcem nemálo úkolů, a proto uvažoval, jak zorganizovat svůj čas co nejlíp. A vyvinul techniku rozdělování úkolů podle důležitostinaléhavosti, které dnes přezdíváme Eisenhowerova matice. Tuto techniku používám, když mi klient řekne, že nestíhá, nemá čas, cítí se přetížený a je ve stresu. Technika umožňuje vypořádat se s velkým množstvím úkolů a rozhodnout, kterým činnostem (a jak) se věnovat nejdřív, kterým později a kterým třeba vůbec. Jdeme na to.

Postup techniky

 1. Začneme nakreslením matice o 4 kvadrantech. A zakreslením dvou os – osy důležitosti a osy naléhavosti.
 1. Zastavme se u toho, co pro tebe osy znamenají. Sepiš si odpovědi na tyto otázky: 
  • Co je pro tebe v životě opravdu důležité? S ohledem na tvůj život, kariéru, vztahy, vizi a cíle…
  • Čím se vyznačují činnosti, které považuješ za naléhavé?
 2. Teď si ještě blíž představ jednotlivé 4 kvadranty a opatři je popisky:
  • Do 1. kvadrantu patří činnosti důležité a naléhavé. To jsou ty s dnešním či zítřejším termínem, akutní krize a neodkladné problémy. Jsou to činnosti jak důležité, tak naléhavé – proto je třeba se jim věnovat nejlépe hned. Proto 1. kvadrant označ slovy „Udělat hned“. 
  • Do 2. kvadrantu patří úkoly důležité, ale nenaléhavé. Tento kvadrant by měl hlavně obsahovat činnosti, které ti pomáhají realizovat vizi a plnit dlouhodobé cíle. Ačkoliv to nejsou úkoly naléhavé, je nutné si je naplánovat a dodržet čas jejich splnění, aby se naléhavými nestaly. 2. kvadrant označ jako „Naplánovat“.
  • Do 3. kvadrantu budeš vepisovat úkoly, které nejsou důležité, ale jsou naléhavé. Tyto úkoly jsou provozní, každodenní záležitosti, naléhavá vyrušení a příchozí telefonáty. Pokud takové úkoly není možné delegovat na ostatní, neměl bys jim věnovat víc času, než si zaslouží – protože nejsou důležité z hlediska tvých cílů a hodnot. 3. kvadrant označ „Delegovat či odbavit rychleji“.
  • Do 4. kvadrantu patří činnosti, které nejsou ani naléhavé, ani důležité. To jsou činnosti, které tě obírají o čas! Sem patří velká spousta zpráv, e-mailů, notifikací sociálních sítí a patří sem i úkoly, které zbržďují naplňování tvé vize a cílů a zabírají místo naléhavějším a důležitějším činnostem. 4. kvadrant proto označ „Nedělat / zatím nedělat“.
  • Naše matice pak vypadá takto:
 3. Ok, pusť se do vyplňování! Přemýšlej nad všemi úkoly/činnostmi, které před tebou leží. Vepiš je do příslušného kvadrantu dle toho, jak je pro tebe daná činnosti důležitá a jak rychle musí být vyřízená. (Pokud se nemůžeš rozhodnout mezi dvěma kvadranty, klidně danou činnost vepiš na jejich pomezí.)
 4. … o nějaký čas později… Nyní máš matici plnou roztříděných činností, a díky tomu máš (víc) jasno, co je opravdu důležité a naléhavé a co se tak jen tváří. Zkus ještě podtrhnout na závěr činnost/i, které jsou tak důležité, že bez nich nemá splnění ostatních úkolů smysl. To abys neztratil ze zřetele úkol(y) s nejvyšší prioritou.
 5. Na závěr si polož pár otázek:
  • Co nového jsem si uvědomil/a? Co si z této techniky odnáším?
  • Co se změnilo v mém prožívání? Jak nyní vnímám svou situaci? 
  • Jaké budou mé další kroky? Co teď udělám? A kdy?

Můžeš se například zamyslet, kdy naplánuješ činnosti z 2. kvadrantu, kdy  odbavíš 1. kvadrant, jak můžeš delegovat / rychleji odbavovat 3. kvadrant, jakými způsoby můžeš docílit, že se budeš míň věnovat činnostem 4. kvadrantu… 

Eisenhowerovu matici můžeš použít, kdykoli se cítíš zahlcený/á množstvím činností a chceš být míň pod tlakem a zároveň žít v souladu s tím, co je pro tebe opravdu důležité. Můžeš s ní různě experimentovat, např. vyplnit jednu celkovou matici pro všechny činnosti svého života, nebo vytvářet separátní matice pro různé projekty; pracovní nebo osobní život atd. Máš po vyplnění a zodpovězení otázek víc jasno v tom, co a kdy dělat nebo nedělat a cítíš větší kontrolu nad svou situací a tím i větší klid? Prima! 

8. 1. 2023 | Články 🖊️

Buď v obraze a nenech si ujít žádný článek. Stačí zanechat email.

Loading

Buď v obraze a nenech si ujít žádný článek. Stačí zanechat email.

Loading

Jsem Nela Slezáková, terapeutka pro ajťáky

Jsem psycholožka a coby samouk jsem uspěla i jako programátorka. Dnes mě živí IT a psychologie dohromady. Rozumím, s čím se potýkáš, ať už v IT jsi, nebo se do něj chystáš. A kde mě můžeš potkat? V junior guru komunitě, PyLadies, na stránce o psychice v IT a přednáškách či podcastu o duševním zdraví při kariérní změně.

Další články

O programování a psychologii🎙️

O programování a psychologii🎙️

Půlhodinové povídání s Vojtou a Šárkou v podcastu ProgramHRování. Probrali jsme toho opravdu hodně. V epizodě se dozvíte – jak jsem začala s psychologií a programováním, jak zvládnout start kariéry v IT a jak si poté poradit s obtížemi po nástupu do práce. Příjemný poslech.

Jak na asertivní komunikaci 🖊️

Jak na asertivní komunikaci 🖊️

Kdyby tak lidé říkali právě to, co cítí, a komunikovali upřímně a napřímo, co potřebují. A hlavně kdybys to dokázal/a i ty! Ukážu ti, jak v 6 krocích asertivně vyjádřit své potřeby tak, aby se druhý neurazil a došli jste k oboustrannému pochopení a případnému řešení.

Cesta do IT ve větší pohodě a udržitelně 🎥

Cesta do IT ve větší pohodě a udržitelně 🎥

V médiích se často dočtete, jak lukrativní obor IT je, jakou má zářnou budoucnost a platy jsou nadstandardní. Ale články už nikdy nezmíní, jaká dřina je dostat se tam! Právě to teď zažíváš, jsi na cestě do IT? Pusť si mou přednášku, která ti poradí 5 klíčových zásad, které vedou k tvému vysněnému cíli.